กรมอนามัย แนะหญิงตั้งครรภ์ ควรฉีดวัคซีนหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง และลดโอกาสคลอดก่อนกำหนดที่อาจเกิดผลแทรกซ้อนในระยะยาวต่อเด็กได้ พร้อมแนะปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ลดเสี่ยงโควิด-19

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบการติดเชื้อในกลุ่มแรงงาน ชุมชนแออัด และในครอบครัว

ข้อมูลการสำรวจของกรมอนามัย ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ จำนวน 519 ราย หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ แต่ก็พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตแล้ว จำนวน 8 ราย ส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อมาจากสถานที่ทำงานและจากบุคคลในครอบครัว พบทารกเสียชีวิต จำนวน 4 ราย ทารกติดเชื้อ จำนวน 36 ราย

จากการศึกษาทบทวนข้อมูลการศึกษาของหลายประเทศทั่วโลกพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป องค์การต่าง ๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) รวมทั้งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ทุกรายควรได้รับวัคซีนเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อทั้งแม่และเด็กในครรภ์ โดยให้รับวัคซีนในช่วงหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์เป็นต้นไป เพื่อลดความกังวล ต่อการเกิดความพิการของทารก และเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างมากในขณะนี้

การได้รับวัคซีนถือว่า มีประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากวัคซีน โดยหญิงตั้งครรภ์ที่ฉีดวัคซีนสามารถ ลดการเจ็บป่วย ลดโอกาสคลอดก่อนกำหนดซึ่งจะเกิดผลแทรกซ้อนระยะยาวต่อเด็ก และลดโอกาสแพร่เชื้อไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว โดยเฉพาะหากมีเด็กเล็กอยู่ด้วย

“แม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว แต่ยังต้องไปตามนัดหมาย ตรวจครรภ์ หรือการตรวจสุขภาพของลูกในท้องทุกครั้ง โดยต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อในระหว่างนั่งรอตรวจหรือรับยา หากสงสัยว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือไปในพื้นที่เสี่ยงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทุกครั้งเมื่อไปตรวจครรภ์ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้เว้นระยะห่างจากผู้อื่น อย่างน้อย 2 เมตร เมื่อกลับถึงบ้านให้ถอดหน้ากากทิ้งอย่างถูกวิธี ล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันภายในบ้าน และให้สังเกตอาการผิดปกติของการตั้งครรภ์ด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ที่มา : ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย