Search
Close this search box.

Twin Totus นครศรีฯ เสริม “กองทุนเงินยืม” เพื่อพนักงานและครอบครัว

สวัสดิการสำหรับครอบครัวพนักงาน

การจัดตั้งกองทุนเงินยืม เมื่อพนักงานเผชิญวิกฤติครอบครัวสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินยืม และนำมาใช้คืนผ่านการหักรายเดือน โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

ทวินโลตัส เป็น “ซิตี้โฮเทล” ขนาด 400 ห้องในตัวเมืองนครศรีธรรมราช ย้อนไปในปี 2538 ทวินโลตัสเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ที่สุด เปิดตัวเมื่อครั้งที่นครศรีธรรมราชยังเป็นเมืองยังเงียบเหงา ผู้คนไม่คึกคักอย่างในวันน้

จนถึงวันนี้ โรงแรมแห่งนี้ยังครองอันดับหนึ่ง ด้วยห้องประชุมที่จุคนได้ถึง 2,000 คนเพียงแห่งเดียว ไม่เฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ยังครอบคลุมถึงหลายจังหวัดของภาคใต้ ที่หากมีการประชุมหรืองานเลี้ยงที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากก็จำเป็นต้องเลือกใช้ห้องแกรนด์บอลรูมของทวินโลตัส

กรรมการลงขัน ประเดิมตั้งกองทุน

นอกจากตำแหน่งบริหารซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์การทำงานค่อนข้างสูงแล้ว พนักงานส่วนใหญ่ของโรงแรมทวินโลตัสเป็น “คนนคร” บางคนเคยไปทำงานโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยว เมื่อมีโอกาสก็นำประสบการณ์จากต่างถิ่นกลับมาทำงานในท้องถิ่นบ้านเกิดเพื่อจะได้กลับมาอยู่กับครอบครัว

หลังเปิดให้บริการได้ไม่นาน จักรพรรดิ์และกอปรกมล ลีเลิศพันธ์ ผู้เป็นเจ้าของเริ่มได้ยินได้ฟังปัญหาที่พนักงานจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญ

“ได้ยินจากหัวหน้าแผนกบ้าง บางคนก็มาขอพบเองเลย มาเล่าให้ฟัง หลายคนไปกู้เงินนอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ 10-20 ซึ่งเยอะมาก ฟังแล้วก็เห็นใจ เลยคุยกันว่าน่าจะหาทางช่วยเหลือพนักงาน” กอปรกมล ลีเลิศพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงแรม ทวินโลตัส จำกัด เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือพนักงานของโรงแรม

ด้วยแนวคิดดังกล่าว นำไปสู่การรวบรวมเงินทุนจากกรรมการ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนให้พนักงานที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้มาหยิบยืมไปใช้ และยังสมทบเพิ่มเติมด้วยผลกำไรจากการประกอบการในปีต่อๆ มา โดยวงเงินพิจารณาจากอายุงานและตำแหน่งงานเป็นหลัก ประกอบกับเหตุผลความจำเป็น ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

เมื่อยืมเงินกองทุนไปแล้ว พนักงานจะทยอยใช้คืนผ่านการหักจากเงินเดือนโดยไม่มีดอกเบี้ย และหากช่วงไหนมีความจำเป็นก็สามารถขอพักการชำระหนี้ได้ รวมทั้งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงแรมต้องเผชิญวิกฤตอย่างที่สุด จนต้องมีการเปิดเกษียณอายุก่อนกำหนด หยุดรับพนักงานทดแทนคนที่ลาออกไป รวมทั้งให้พนักงานสลับกันหยุดงานเป็นบางวันโดยไม่รับค่าตอบแทน การหยุดพักชำระหนี้ไว้ชั่วคราวจึงเป็นการแบ่งเบาภาระรายจ่ายให้พนักงานได้อีกทางหนึ่ง

“ส่วนใหญ่ที่บ้านมีสวนยาง หลายคนเอาโฉนดไปจำนอง พอหมุนไม่ทันมันก็ทบต้นทบดอก เจ้าหนี้จะยึดที่ เราก็ไปไถ่โฉนดให้ แล้วให้พนักงานมาทยอยผ่อนกับเราแทนโดยไม่มีดอกเบี้ย”

กอปรกมล บอกว่าเงินกองทุนช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวได้ดี เพราะปัญหาหนี้สินส่งผลกระทบถึงทุกคนในบ้าน หรือบางกรณีพนักงานก็มาขอหยิบยืมเงินกองทุนด้วยปัญหาสมาชิกในครอบครัวป่วยไข้ หรือต้องใช้เงินเพื่อซ่อมบ้าน เพื่อเป็นทุนการศึกษา เป็นต้น

วัฒนธรรมเอื้ออาทร มรดกจากผู้บริหารรุ่นก่อนหน้า

การดูแลพนักงานด้วยความเอื้ออาทร เป็นสิ่งที่สืบทอดในครอบครัวลีเลิศพันธ์ โดยเฉพาะโรงแรมทวินโลตัส ที่ก่อตั้งโดย ดร.บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ เจ้าของอาณาจักร “ดอกบัวคู่” ยาสีฟันสมุนไพรที่ทุกคนรู้จักคุ้นเคยกันดี ด้วยแนวคิดการคืนกำไรให้สังคมและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับถิ่นฐานบ้านเกิด จากการเป็นครอบครัวที่มีรกรากในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

“คุณพ่อแจกเงินให้ผู้สูงอายุในปากพนัง ทำต่อเนื่องมาหลายสิบปี เพราะมีความผูกพันกับบ้านเกิด”

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงแรม ทวินโลตัส จำกัด พูดถึงสไตล์การบริหารธุรกิจว่าจัดเป็นกึ่งธุรกิจครอบครัว ที่ตัวเธอเองและคู่ชีวิตทายาทตระกูลลีเลิศพันธ์บริหารจัดการด้วยตัวเองมาตลอด รวมถึงการดูแลพนักงาน

“เคยมีพนักงานที่แยกทางกับภรรยา มีลูกเล็กๆ สองคนอยู่กับย่าอายุมากแล้ว พอเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เราก็ส่งเงินให้ครอบครัวเขาทุกเดือนจนกว่าเด็กจะเรียนจบปริญญาตรี อย่างน้อยก็เป็นค่าเดินทางค่าอาหาร”

กอปรกมล เล่าตัวอย่างความช่วยเหลือเกื้อกูลที่มีให้กับพนักงานและครอบครัว แม้ว่าพนักงานจะไม่ได้ทำงานให้กับทางโรงแรมอีกต่อไปแล้ว

ถามถึงทิศทางในอนาคต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงแรม ทวินโลตัส จำกัด บอกว่าอาจมีการปรับเข้าสู่การบริหารที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น เพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจในวันข้างหน้า ซึ่งถ้างานถูกออกแบบให้เป็นระบบเป็นขั้นตอนที่มีมาตรฐานมากขึ้น เป็นไปได้ว่าจะส่งผลต่อวัฒนธรรมการเกื้อกูลกันแบบเดิมๆ

“ที่ผ่านมา พนักงานมีปัญหาก็เดินเข้ามาบอกเราได้ มาเล่าปัญหา มาขอความช่วยเหลือ ข้อดีคือทำให้เห็นรายละเอียด ได้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งเรื่องงานและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน แต่อีกด้านหนึ่งก็เหนื่อยที่ต้องลงไปดูทุกเรื่อง ถ้าจะขยายงานก็คงต้องวางสมดุลตรงนี้ให้ดี” กอปรกมล กล่าวทิ้งท้าย