Search
Close this search box.

Amazon ดูแลครอบครัวพนักงานอย่างไร -เรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

นอกจากค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยมากกว่า 20.50 ดอลลาร์แล้ว Amazon ยังเสนอสิทธิประโยชน์ที่สนับสนุนพนักงานและสมาชิกในครอบครัว

โดยสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกของการทำงาน

สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจิต

พนักงานและครอบครัว รวมถึงคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน สามารถใช้บริการโปรแกรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต ซึ่งมีความสะดวก และรักษาความลับ เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตประจําวัน

โดยพนักงานมีสิทธิใช้บริการปรึกษาฟรี ปีละไม่เกิน 5 ครั้ง พร้อมการดูแลเพิ่มเติมทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Twill ที่เชื่อมต่อกับโปรแกรมสุขภาพจิต ซึ่งก็รวมถึงการดูแลสุขภาพจิตสำหรับเด็ก อีกปีละไม่เกิน 5 ครั้ง

ส่งเสริมการสร้างครอบครัว

Amazon ยังมีโปรแกรมการทำงานที่เรียกว่า Amazon FamilyFlex ที่พนักงานสามารถกำหนดตารางการทำงานของตนเองได้ เพื่อให้ชีวิตมีความสมดุลระหว่างการทำงานและดูแลครอบครัว

สิทธิลาตั้งครรภ์

Amazon เสนอตัวเลือกการตั้งครรภ์และการลาโดยได้รับค่าจ้างเต็มจํานวน เป็นเวลา 20 สัปดาห์ สําหรับผู้ปกครองมือใหม่

บริษัทยังมีตัวเลือก “Leave Share” ที่ไม่เหมือนใครในอุตสาหกรรมเดียวกัน และโปรแกรมการกลับมาทํางานที่ยืดหยุ่นที่เรียกว่า “Ramp Back”

โดยโปรแกรม Leave Share ให้ผู้ปกครองมือใหม่มีตัวเลือกในการลาเพื่อเลี้ยงดูลูก โดยได้รับค่าจ้างสูงสุดหกสัปดาห์แก่คู่สมรสหรือคู่ครองที่ไม่ได้รับสิทธินี้จากนายจ้างบริษัทอื่น

โปรแกรม Ramp Back ให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ปกครอง 8 สัปดาห์ติดต่อกัน และชั่วโมงการทํางานบางส่วนหลังคลอด หรือรับบุตรบุญธรรม เพื่อให้สามารถปรับตารางการทํางานได้ในฐานะพ่อแม่มือใหม่

การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก และสัตว์เลี้ยง

พนักงานสามารถเข้าถึงเครือข่ายผู้ดูแลได้ฟรี รวมถึงบริการพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก และผู้ดูแลพิเศษ โดย Amazon ช่วยจ่ายค่าสมาชิกเครือข่าย เพื่อให้พนักงานสามารถใช้บริการจัดหาผู้ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ หรือสัตว์เลี้ยงในบ้าน ขณะที่พนักงานจ่ายค่าใช้บริการด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้พนักงานไม่ต้องเสียเวลากับการค้นหาข้อมูล เพราะบริษัทช่วยสนับสนุนการเข้าถึงเครือข่ายบริการที่มีคุณภาพ

พนักงานของ Amazon ยังสามารถรับการลงทะเบียนสําหรับการดูแลแบบ full-service ที่ศูนย์ดูแลเด็ก Bright Horizons โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสูงสุด 250 ดอลลาร์ ส่วนลดค่าเล่าเรียนและการดูแลที่ศูนย์พันธมิตรเครือข่าย non-Bright Horizons ที่เข้าร่วม รวมถึงบริการสอนพิเศษ และเตรียมการสอบสําหรับนักเรียน

สำหรับพนักงานที่เป็นผู้ปกครองของเด็กออทิสติก สมาธิสั้น และความบกพร่องด้านพัฒนาการอื่น บริษัทช่วยสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล การปรึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่องกับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็กพิเศษโดยเฉพาะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พนักงานของ Amazon ทุกคน ไม่ว่าจะทำงานเต็มเวลา หรือจ้างงานชั่วคราว รวมทั้งคู่ชีวิต รวมทั้งสาขาในประเทศไทย จะได้สิทธิในการเข้าถึง บริการให้คำปรึกษาเสมือนจริง ผ่านวิดีโอคอล เกี่ยวกับการสร้างครอบครัวและอนามัยเจริญพันธ์ุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีบุตร การตั้งครรภ์ การแช่แข็งไข่ การผสมเทียมในมดลูก (Intra-Uterine Insemination, IUI) การปฏิสินธิในหลอดทดลอง (In Vitro Fertillization, IVF) การรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเข้างถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างครอบครัวได้อีกด้วย

ที่มา:
www.aboutamazon.com