Search
Close this search box.

กระทรวงศึกษาจีน สั่งโรงเรียนช่วยลดภาระ พ่อแม่วัยทำงาน

ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการของจีน ประกาศให้สถานศึกษาภาคบังคับทุกแห่ง เปิดบริการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน โดยจะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงของปีการศึกษา 2021 เป็นต้นไป

บริการดังกล่าวจะจัดให้สำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้เมื่อถึงเวลาเลิกเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องเปิดให้บริการดังกล่าว ทุกวันทำการ และควรให้บริการไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน โดยพิจารณาจากเวลาเลิกงานในวันทำการของท้องถิ่น

กระทรวงศึกษาธิการของจีนยังระบุถึงบริการรับดูแลเด็กช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ว่าโรงเรียนควรเน้นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ได้รับคำแนะนำ แทนที่จะเป็นการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ อีกทั้งควรปล่อยให้นักเรียนและครูสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจ

ที่มา : สำนักข่าวซินหัว