Search
Close this search box.

May bank ออมเวลาเพื่อพนักงานที่เป็นพ่อแม่

เมย์แบงก์ (Maybank) ธนาคารสัญชาติมาเลเซีย ที่มีสาขากว่า 20 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานมากกว่า 40,000 คน เริ่มปรับตัวสร้างสถานที่ทำงานที่เข้าใจเรื่อง Work-Life Balance เพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีครอบครัว

เมย์แบงก์พบว่าในช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมา พนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานหญิงในวัยสร้างครอบครัว ที่ต้องดูแลลูก และเพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานของผู้หญิงเหล่านี้ต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จะต้องสร้างสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อครอบครัว

เริ่มต้นจากการสร้างนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นเวลา โดยกำหนดเพียงระยะเวลาที่ต้องทำงานในครบต่อสัปดาห์ แต่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ หรือจะขอลดเวลาการทำงาน หรือต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบการจ้างเป็นพาร์ทไทม์ โดยมีเงื่อนไข เช่นอาจปรับลดค่าจ้างและสวัสดิการลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับได้สำหรับพนักงานหลายคน เพื่อแลกกับเวลาที่เพิ่มขึ้น หรือลักษณะการทำงานที่เอื้อให้ดูแลครอบครัวได้ดีกว่าเดิม

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้พนักงานหญิงลาคลอดได้เป็นระยะเวลานานถึง 1 ปี ส่วนพนักงานชายก็สามารถลาได้ 3 เดือน ครอบครัวที่รับอุปการะลูกบุญธรรมก็สามารถลาได้ด้วยเช่นกัน

ศูนย์เลี้ยงดูเด็ก Maybank Tiger Cubs Childcare Centre (MT3C)

ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ธนาคารจัดตั้งศูนย์เลี้ยงดูเด็กในชื่อ Maybank Tiger Cubs Childcare Centre สำหรับพนักงานบริษัทที่เป็นพ่อแม่ ให้สามารถนำลูกมาฝากศูนย์ได้ปีละไม่เกิน 90 วัน โดยมีสายด่วนฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้พ่อแม่สามารถโทรมานัดได้ตลอดเวลา 

ศูนย์ฯ รับดูแลเด็กตั้งแต่อายุ 3 เดือน ถึง 6 ปี เปิดให้บริการตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็น ภายในศูนย์ มีพยาบาลและครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการฝึกฝนอยู่ประจำ เด็กๆ ที่เข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์ฯ จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับช่วงวัย

Work Life Balance ของรัฐบาลมาเลเซีย

หน่วยงานรัฐบาลมาเลเซียในชื่อว่า Talent Corporation Malaysia หรือ Talent Corp เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสนับสนุนในหน่วยงานเอกชน มีนโยบายสนับสนุนสภาพการทำงานของพนักงาน ผ่านโครงการของรัฐในชื่อ Flexible Work Arrangements ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2013

หัวใจของโครงการคือการสร้างมาตรการสนับสนุนพนักงานโดยธุรกิจเป็นผู้ขับเคลื่อน อันนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนด้านวิชาการและองค์ความรู้เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถสร้างระบบภายในองค์กรที่สนับสนุนพนักงาน รวมทั้งมีการลดหย่อนภาษี ให้แก่ภาคธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ

ที่มา http://flexworklife.my/