Search
Close this search box.

วอลโว่ประกาศสิทธิลาคลอดครึ่งปี รวมพ่อแม่ LGBTQ+

วอลโว่ คาร์ กรุ๊ป ประกาศนโยบาย Family Bond by Volvo Cars พร้อมกันทั่วโลก ให้สิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตร 24 สัปดาห์แก่พนักงานทุกเพศ ทั้งชาย หญิง และ LGBTQ+

ในปีนี้ วอลโว่ คาร์ แบรนด์รถยนต์สัญชาติสวีดิช มีการประกาศนโยบาย Family Bond by Volvo Cars พร้อมกันทั่วโลก โดยมีรูปธรรมเป็นการให้สิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตร 24 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องแก่พนักงาน ครอบคลุมผู้ปกครองทุกประเภททั้งพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้อุปถัมภ์บุตร และผู้รับอุ้มบุญ โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ปกครองทุกเพศทั้งชาย หญิง และผู้มีความหลาหลายทางเพศ (LGBTQ+)

แนวคิดที่อยู่เบื้องหลัง นอกจากปรัชญา People are the Core of Everything We Do ขององค์กรแล้ว ยังเป็นการให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศ รวมถึงการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ เพื่อให้คนทำงานมีโอกาสเติบโตได้อย่างเท่าเทียม นโยบายนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนงาน 50/50 ของวอลโว่สากล ซึ่งเอื้อให้บุคลากรหญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีความรู้ความสามารถ มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งขึ้นสู่ระดับบริหารได้โดยไม่ถูกตัดโอกาสเนื่องจากภาระการเลี้ยงดูบุตรหรือข้อจำกัดส่วนบุคคลอื่น ๆ

ฮาคาน ซามูเอลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วอลโว่ คาร์ กรุ๊ป สวีเดน กล่าวว่า วอลโว่เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวและกำหนดให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางในการทำงานมาโดยตลอด การริเริ่มนโนบายสิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตรนี้ถือเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ถึงความยึดมั่นในค่านิยมดังกล่าว รวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้คนในทุกมิติ

“เราตระหนักดีว่าการมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวย่อมนำความสุขอันเปี่ยมล้นแก่ทุกคนในบ้าน แต่ก็มาพร้อมกับความกดดันอย่างมหาศาลเช่นกัน เราจึงต้องการมอบสิทธิวันลาที่ยาวนานเพื่อให้พนักงานผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้น”

ในปี ค.ศ. 2019 วอลโว่มีการริเริ่มโครงการนำร่องในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา พบว่ามีผู้ปกครองทุกเพศใช้สิทธินี้ แบ่งเป็นผู้หญิง 54 เปอร์เซ็นต์ และชาย 46 เปอร์เซ็นต์

“ผลลัพธ์ที่ได้คือพนักงานของเรามีความสุขกับการทำงานและมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อองค์กรมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วอลโว่ คาร์ กรุ๊ป สวีเดน กล่าว

สิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่อง 24 สัปดาห์ (หรือ 120 วันทำงาน) ของวอลโว่คาร์ พนักงานยังคงได้รับเงินเดือน 80 เปอร์เซ็นต์ ตลอดระยะการลา โดยนโยบาย “Family Bond by Volvo Cars” กำหนดให้เฉพาะพนักงานประจำที่ทำงานในบริษัทไม่ต่ำว่า 1 ปี ครอบคลุมพนักงานโดยไม่จำกัดเพศ ทั้งในสำนักงานและโรงงานการผลิตของวอลโว่ทุกแห่ง

ทั้งนี้ พนักงานต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และใช้สิทธิภายใน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ลูกเกิด สิทธินี้ยังสามารถขอใช้ได้อีกเมื่อมีลูกคนใหม่ พนักงานที่ใช้สิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตรนี้จะได้ทำงานในตำแหน่งเดิม และรับเงินเดือนเท่าเดิมเมื่อกลับมาทำงาน หรือสามารถขอโยกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่นในอัตราเงินเดือนเท่าเดิมได้ เพื่อให้เหมาะสมกับชีวิตครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้าน คริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า

“วอลโว่ต้องการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่สนับสนุนบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและการทำงาน ตลอดจนลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำด้านการทำงานระหว่างชาย หญิง และคนทุกเพศ เราจึงพร้อมมอบโอกาสที่เท่าเทียมนี้แก่ทุกคน”

สำหรับพนักงานวอลโว่ในประเทศไทย ปัจจุบัน มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อเลี้ยงดูบุตร ตามกฏหมายแรงงาน โดยพนักงานหญิงสามารถใช้สิทธิลาคลอดได้ตามกฏหมาย และข้อกำหนดของประกันสังคม โดยสามารถใช้สิทธิลาคลอด 45 วันพร้อมรับค่าจ้าง 100% และสามารถลาต่อให้ครบ 24 สัปดาห์ และ จ่ายเงิน 80% ของฐานเงินเดือน ส่วนนโยบาย Family Bond by Volvo Cars เป็นการให้สิทธิพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งเพศ ซึ่งร่วมถึงคู่ที่เป็นเพศเดียวกัน และกลุ่ม LGBTQ เพื่อได้มีเวลาในการเลี้ยงดูลูกอย่างเท่าเทียมกัน

“พนักงานที่เป็นคุณพ่อก็จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรของภรรยาได้มากขึ้น และยังเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรอุปถัมภ์ ซึ่งครอบคลุมผู้ปกครองทุกเพศให้มีเวลาจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันที่มีคู่รักเพศเดียวกันต้องการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเพิ่มมากขึ้น”

คริส เวลส์ พูดถึงนโยบายดังกล่าวว่า พนักงานวอลโว่สามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรอายุแรกเกิดถึงอายุ 3 ขวบได้ โดยใช้สิทธิต่อบุตร 1 คน ภายในเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญ เป็นรากฐานให้การเจริญเติบโตของเด็ก