“แม่” และ “ลูกสาว” กับ Work-Family ที่ไม่ Balance

เขียน : ลลิตา ไวสินิทธ์ธรรม “ถ้าผู้หญิงต้องเสียการเสียงานเพราะออกมาเลี้ยงลูก… งั้นก็อย่ามีลูกซะก็สิ้นเรื่อง” หลายคนฟังแบบนี้อาจจะแอบพยักหน้าในใจ โดยเฉพาะคนโสด (จะเห็นด้วยออกนอกหน้าก็กลัวจะดูไม่ดี) แต่การมีลูกมีผลต่องานกับแค่ผู้หญิงจริงไหม? การเป็นแม่เป็นแค่เหตุผลเดียวที่ผลักผู้หญิงออกจากงานจริงหรือเปล่า? มีทางออกใดอีกไหมนะ ที่จะทำให้ทุกคนได้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น การรับบทบาทผู้ดูแลครอบครัว มักจะต้อง “แลก” มาด้วยโอกาสและความก้าวหน้าในการงาน ทำให้บางครั้งก้าวใหญ่ในชีวิตของผู้หญิงหลาย ๆ คนสู่ความเป็นแม่ กลับเป็นก้าวที่มีทั้งสุขปนทุกข์ บางทียิ้มไปกัดฟันไป หรือยิ้มทั้งน้ำตาก็ยังมี เพราะถึงจะสุขใจที่ได้ดูแลลูก แต่ความกังวลอื่น ๆ รุมเร้า ไหนจะเรื่องเงิน เรื่องงาน เรื่องการเรียนของลูก และอื่น ๆ อีกมากมาย สาว ๆ กับภาระสามเท่าในการดูแลบ้าน จากสถิติพบว่า ไม่ใช่แค่บรรดาแม่ ๆ ที่กังวลในเรื่องเหล่านี้ แต่คนที่เป็น “ลูกสาว” ของครอบครัวก็มักจะต้องรับหน้าที่ดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราลงทุกวัน โดยเฉพาะในหลายประเทศที่บริการพื้นฐานจากภาครัฐยังไม่เพียงพอ บริการเอกชนก็แพง บทบาทอันเข้มข้นของผู้หญิงในการ “ดูแลครอบครัว” จึงมีให้เห็นได้ทั่วไป องค์การแรงงานระหว่างประเทศ จัดทำรายงานในปี 2019 ว่า “ไม่มีประเทศไหนเลยที่ ผู้ชายและผู้หญิงสละเวลาหารายได้เพื่อมาดูแลครอบครัวเท่าๆ” มีข้อมูลว่า […]

สค.หนุนที่ทำงาน เอื้อคุณภาพชีวิตลูกจ้าง และครอบครัว

สถานที่ทำงานมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพราะหลายคนใช้เวลาในที่ทำงานมากกว่าบ้านด้วยซ้ำ ดังนั้น การพัฒนาสถานที่ในการทำงานให้เป็นมิตรต่อคนทำงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงสวัสดิการที่เอื้อไปถึงครอบครัวพนักงาน ล้วนก่อให้เกิดการผลิตงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด “การเรียกร้องของแรงงานหรือพนักงาน ที่เน้นเรื่องสวัสดิการ ผู้ประกอบการอาจมองในเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะเป็นการไปเพิ่มต้นทุน ทำอย่างไรถึงจะทำให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญตรงนี้ ในเชิงของการส่งเสริมให้เหมือนเป็น CSR เป็นสวัสดิการเพื่อคืนกำไรให้สังคม “การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก หรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อลูกจ้าง รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะเอื้อต่อพนักงานรวมไปถึงครอบครัว รัฐมีการสนับสนุนเพื่อจะสร้างแรงจูงใจในหลายด้าน” เป็นมุมมองจาก จินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่เห็นถึงอุปสรรคในการสร้างสวัสดิการให้กับพนักงานของสถานประกอบการหลายแห่ง ทำงานอย่างเป็นสุข ได้งานดีมีคุณภาพ ปัจจุบัน สถานประกอบการหลายแห่งเริ่มเล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการเพื่อครอบครัวของพนักงาน/ลูกจ้าง แต่ยังไม่เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากนัก ความร่วมมือกันของหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีความสำคัญในการสนับสนุนให้สถานประกอบการ ภาครัฐมีแนวนโยบายเรื่องการดูแลผู้หญิงวัยแรงงานและบุตร และพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ/องค์กร ที่มีความสนใจในการพัฒนาแนวทางส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง ให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง อธิบดีจินตนา เผยแนวคิดว่า สถานที่ทำงานที่สร้างความสุขต่อการทำงาน จะมีผลต่อสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ รวมทั้งต้องมีพื้นที่ที่ปลอดภัย เช่น ลานจอดรถไม่เปลี่ยว มีห้องน้ำที่มีสัดส่วนเพียงพอทั้งผู้หญิงและผู้ชาย มีห้องให้นมบุตร […]

สิทธิต้องรู้ เมื่อมนุษย์เงินเดือน จะมีลูก

ผู้หญิงในโลกการทำงาน เมื่อได้สถานะเป็น “ว่าที่คุณแม่” หนึ่งในเรื่องสำคัญที่ต้องรู้คือ สิทธิที่กฎหมายให้ความคุ้มครองว่ามีอะไรบ้าง เมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ นอกจากแจ้งข่าวดีกับทางครอบครัวแล้ว ต้องแจ้งให้ที่ทำงานรู้ด้วยจะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน หรือตำแหน่งหน้าที่ให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะถ้าทำงานไปเครียดไปทุกวันจะส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจของลูกไม่มากก็น้อย ยิ่งคุณแม่เครียดมาก ๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการไหลเวียนของโลหิต จะทำให้เกิดความดันโลหิตสูง เลือดไปเลี้ยงมดลูกไม่พอส่งผลให้ตัวอ่อนในครรภ์ไม่สามารถพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม สิทธิการทำงาน ท้องต้องรู้ ว่าที่คุณแม่ ควรหลีกเลี่ยงการทำงานที่จะมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ ซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครอง ได้แก่• ห้ามนายจ้างให้พนักงานตั้งครรภ์ทำงานในเวลา 22.00 – 06.00 น. ยกเว้นตำแหน่งผู้บริหาร งานวิชาการ ธุรการ การเงิน หรือบัญชี ให้ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากพนักงาน• ห้ามสั่งทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด• ห้ามทำงานเหล่านี้ เช่น งานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ งานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ เป็นต้น• ไม่ทำงานที่ต้องยก แบก หาม ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม รวมทั้งงานที่ต้องก้ม ๆ เงย ๆ บิดเอี้ยวลำตัว […]

วอลโว่ประกาศสิทธิลาคลอดครึ่งปี รวมพ่อแม่ LGBTQ+

วอลโว่ คาร์ กรุ๊ป ประกาศนโยบาย Family Bond by Volvo Cars พร้อมกันทั่วโลก ให้สิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตร 24 สัปดาห์แก่พนักงานทุกเพศ ทั้งชาย หญิง และ LGBTQ+ ในปีนี้ วอลโว่ คาร์ แบรนด์รถยนต์สัญชาติสวีดิช มีการประกาศนโยบาย Family Bond by Volvo Cars พร้อมกันทั่วโลก โดยมีรูปธรรมเป็นการให้สิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตร 24 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องแก่พนักงาน ครอบคลุมผู้ปกครองทุกประเภททั้งพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้อุปถัมภ์บุตร และผู้รับอุ้มบุญ โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ปกครองทุกเพศทั้งชาย หญิง และผู้มีความหลาหลายทางเพศ (LGBTQ+) แนวคิดที่อยู่เบื้องหลัง นอกจากปรัชญา People are the Core of Everything We Do ขององค์กรแล้ว ยังเป็นการให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศ รวมถึงการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ เพื่อให้คนทำงานมีโอกาสเติบโตได้อย่างเท่าเทียม นโยบายนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนงาน 50/50 […]

คุณพ่อลาคลอด เพิ่มบทบาทในบ้าน เติมคุณค่าให้แบรนด์

ข่าวการประกาศใช้สิทธิพ่อลาดูแลลูกของเจ้าชายแฮร์รีแห่งสหราชอาณาจักร ได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากคนทุกมุมโลก หลังจากภรรยา เมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซ็กส์ คลอดลูกคนที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เจ้าชายแฮร์รีประกาศบนเว็บไซต์มูลนิธิส่วนพระองค์ Archiwell Foundation ว่าจะขอใช้สิทธิลาดูแลลูกแบบเต็มเวลาพร้อมกับภรรยา เพื่อดูแลลูกน้อยที่เพิ่งเกิดใหม่เป็นระยะเวลา 20 สัปดาห์ ตามโควตาพนักงานมูลนิธิฯ ขณะที่สื่อพากันชื่นชมว่าเป็นการส่งสัญญาณกระตุ้นให้ผู้ชายใช้สิทธิพ่อลาดูแลลูกเต็มเวลา เจ้าชายแฮร์รีเคยกล่าวเมื่อครั้งที่พระองค์ใช้สิทธิลาดูแลลูกคนแรกว่า “เป็นสิ่งที่พ่อยุคใหม่ควรกระทำ” ปัจจุบัน มีบริษัทหลายแห่งเสนอให้พนักงานชายที่เป็นคุณพ่อลูกอ่อนสามารถลาเพื่อช่วยภรรยาดูแลลูกน้อย แต่ในความเป็นจริง มีพ่อจำนวนมากลังเลที่จะใช้สิทธินั้น การลาเลี้ยงดูลูกสำหรับผู้ชาย ได้รับการยอมรับว่าเป็นนโยบายที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดี จะทำให้ลูกผูกพันกับพ่อมากขึ้น และยังช่วยแบ่งเบาภาระของภรรยา ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของชายหญิง และยังช่วยให้คุณพ่อทั้งหลายตระหนักถึงคุณค่าของครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วย ข้อติดขัด เมื่อคุณพ่อจะลาคลอด  นโยบายพ่อลาเลี้ยงดูลูก ถูกริเริ่มในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ในช่วงทศวรรษที่ 70 เป้าหมายหลักคือการแบ่งเบาภาระผู้หญิง จากเดิมที่มีแต่ผู้หญิงลาเพื่อคลอดลูกและเลี้ยงลูกเพียงผู้เดียว ในประเทศนอร์เวย์ คุณพ่อกว่าร้อยละ 90 จะใช้สิทธินี้ เพื่อดูแลลูกสลับกับภรรยา คุณพ่อชาวนอร์เวย์จะได้ฝึกอาบน้ำ แต่งตัว ป้อนอาหาร เล่นกับเด็กทารก เด็ก ๆ จะผูกพันกับทั้งพ่อและแม่ รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะหลายอย่างจากผู้ปกครองทั้งสองคน ปัจจุบัน […]

May bank ออมเวลา เพื่อพนักงานที่เป็นพ่อแม่

www.pixabay.com เมย์แบงก์ ประเทศมาเลเซีย ตอบโจทย์ธุรกิจ ด้วยการดูแลพนักงานที่เป็นพ่อแม่ ให้สามารถจัดการเวลา-สถานที่ทำงาน พร้อมเปิดเดย์แคร์ โทรจองได้ตลอด 24 ชั่วโมง   เมย์แบงก์ (Maybank) ธนาคารสัญชาติมาเลเซีย ที่มีสาขากว่า 20 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานมากกว่า 40,000 คน เริ่มปรับตัวสร้างสถานที่ทำงานที่เข้าใจเรื่อง Work-Life Balance เพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีครอบครัว เมย์แบงก์พบว่าในช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมา พนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานหญิงในวัยสร้างครอบครัว ที่ต้องดูแลลูก และเพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานของผู้หญิงเหล่านี้ต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จะต้องสร้างสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อครอบครัว เริ่มต้นจากการสร้างนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นเวลา โดยกำหนดเพียงระยะเวลาที่ต้องทำงานในครบต่อสัปดาห์ แต่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ หรือจะขอลดเวลาการทำงาน หรือต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบการจ้างเป็นพาร์ทไทม์ โดยมีเงื่อนไข เช่นอาจปรับลดค่าจ้างและสวัสดิการลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับได้สำหรับพนักงานหลายคน เพื่อแลกกับเวลาที่เพิ่มขึ้น หรือลักษณะการทำงานที่เอื้อให้ดูแลครอบครัวได้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้พนักงานหญิงลาคลอดได้เป็นระยะเวลานานถึง 1 ปี ส่วนพนักงานชายก็สามารถลาได้ 3 เดือน ครอบครัวที่รับอุปการะลูกบุญธรรมก็สามารถลาได้ด้วยเช่นกัน ศูนย์เลี้ยงดูเด็ก Maybank Tiger Cubs Childcare Centre (MT3C) ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ธนาคารจัดตั้งศูนย์เลี้ยงดูเด็กในชื่อ Maybank Tiger Cubs Childcare Centre […]