ทำอย่างไร ถ้าลูกต้อง Home Isolation

ข้อมูลจากกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 6 กรกฎาคม รายงานผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี ติดเชื้อทั้งหมด 32,829 ราย ส่งผลให้อัตราครองเตียงสูงขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรืออยู่ในโรงพยาบาลเพียงระยะสั้น ๆ แล้วไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้จนหายสนิท ผู้ป่วยโควิด-19 จะเริ่มแพร่เชื้อก่อนมีอาการประมาณ 2-3 วัน ไปจนถึงสิ้นสุดสัปดาห์แรกของการเจ็บป่วยนับจากมีอาการ  ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อยหรืออาการดีขึ้นแล้ว อาจยังมีเชื้อไวรัสที่ยังแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้เป็นระยะเวลาประมาณ 10 วัน หลังจากเริ่มป่วย ดังนั้น ผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำเป็นต้องแยกตัวเองจากผู้อื่นขณะอยู่ที่บ้าน ผู้ที่มีอาการและตรวจพบเชื้อแล้ว หรือตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการให้แยกตัว 14 วันนับจากมีอาการ หรือตรวจพบเชื้อครั้งแรก กรณีที่ไม่ได้ตรวจหาเชื้อแต่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน แนะน าให้แยกตัวเองอยู่ที่บ้าน และปฏิบัติตัวเสมือนผู้ติดเชื้อ แนวทางการแยกตัวที่บ้าน Home Quarantine หมายถึง การแยกผู้สงสัยว่ามีการสัมผัสเชื้อไวรัส แต่ยังไม่มีอาการ ไม่เคยได้รับวัคซีน ให้แยกกักตัวที่บ้าน 14 วัน […]

ราชวิทยาลัยกุมารฯ ไขข้อข้อใจ ทำไมเด็กไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยแถลงการณ์ โรคโควิด-19 ในเด็ก (ฉบับที่ 2/2564) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็ก โดยระบุว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และการกลายพันธุ์ของไวรัสทำให้มีการแพร่อย่างรวดเร็วของสายพันธุ์เดลตาในประเทศไทย ขณะนี้พบมีรายงานการติดโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยเด็กเพิ่มสูงขึ้นกว่าการระบาดในระลอกหนึ่ง และระลอกสองอย่างมาก จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ 1 เม.ย.ถึง 15 มิ.ย. 2564 รายงานผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี ติดโรคโควิด-19 สะสม จำนวน 13,608 ราย จากผู้ป่วยติดเชื้อทุกอายุ 173,401 ราย คิดเป็นผู้ติดเชื้อที่เป็นเด็กร้อยละ 7.8 ของผู้ติดเชื้อทุกกลุ่มอายุ มีผู้ป่วยเด็กเสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.03 ทั้งหมดเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว และเมื่อติดตามข้อมูลจนถึง 13 ก.ค. 2564 พบผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเพิ่มอย่างรวดเร็ว เป็น 33,020 ราย โดยมีอัตราส่วนของเด็กติดเชื้อสูงขึ้นเป็นร้อยละ 13.2 ของผู้ติดเชื้อทุกกลุ่มอายุ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเด็กติดเชื้อโควิด-19 ในระยะ 4 […]

จีนจัดลำดับใหม่ กลุ่มเป้าหมาย ฉีดวัคซีนโควิด-19

หลายมณฑลและเขตปกครองตนเองในจีน เริ่มปรับแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากนโยบายเดิม เน้นวัยทำงาน – ผู้สูงอายุ – เด็กและเยาวชน โดยหลายพื้นที่ หันมาให้ความสำคัญกับกลุ่มวัยเรียนเพิ่มขึ้น หลังพบความเสี่ยงที่เด็กและวัยรุ่น จะมีอาการรุนแรงหลังติดเชื้อ และยังมีส่วนสำคัญในการแพร่เชื้อในชุมชน สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งมณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีการปรับแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ โดยคาดว่าจะแบ่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็กและเยาวชนหลายระยะตามกลุ่มอายุ ตั้งแต่นักเรียนที่ใกล้จบการศึกษา ไปจนถึงนักเรียนกลุ่มที่เพิ่งเข้าเรียน โดยตั้งเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้กลับกลุ่มเด็กและเยาวชนครบสองโดสในเดือนกันยายนนี้ ขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณศุขของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน ระบุว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 15-17 ปี ในเดือนกรกฎาคมนี้เช่นกัน จากนั้นจะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มอายุ 12-14 ปีในเดือนสิงหาคม คาดว่าจะเสร็จสิ้นแผนการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเยาวชนภายในสิ้นเดือนตุลาคมปีนี้ แผนฉีดวัคซีนของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จะครอบคลุมนักเรียนส่วนใหญ่ ในโรงเรียนประถม มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา โดยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องอ่านแบบฟอร์มยินยอมโดยละเอียด และลงนามยินยอมก่อนที่เด็กจะเข้ารับวัคซีน รวมทั้งมีข้อกำหนดให้ต้องอยู่กับเยาวชนระหว่างการรับวัคซีนด้วย คณะกรรมการสุขภาพของกว่างซี ระบุว่า จะมีการเปิดสายด่วนให้คำปรึกษา เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนโควิด-19 โดยเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 12-17 ปี […]

เปิด 4 แนวทางดูแล เด็ก-ครอบครัว ติดโควิด

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กำหนด 4 แนวปฏิบัติ สำหรับเด็กและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 เน้นปลอดภัย ได้อยู่กับครอบครัว สร้างความเข้าใจ คลายหวาดกลัว เสริมพัฒนาการต่อเนื่อง นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้พบเด็กและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากขึ้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อ และผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษา โดยเน้นให้จัดอยู่เป็นกลุ่มครอบครัว แนวทางที่ 2 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อ แต่ผู้ปกครองไม่เป็นผู้ติดเชื้อ ให้เด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือฮอสพิเทล โดยผู้ปกครองควรมีอายุไม่เกิน 60 ปี และไม่มีโรคประจำตัว สามารถเข้าดูแลเด็กในสถานพยาบาลได้ แต่สำหรับโรงพยาบาลสนาม ควรจัดพื้นที่ให้เด็กและผู้ปกครองเป็นการเฉพาะ โดยแยกจากผู้ติดเชื้ออื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อโรคได้ แนวทางที่ 3 กรณีเด็กไม่เป็นผู้ติดเชื้อ แต่ผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้ญาติเป็นผู้ดูแล หากไม่มีญาติหรือผู้ดูแลเด็ก ให้ส่งเด็กไปยังสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแลต่อไป หรืออาจพิจารณาใช้พื้นที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนเป็นที่ดูแลเด็ก แนวทางที่ 4 กรณีที่เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้คณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร […]