DOWNLOAD คู่มือครอบครัวเป็นสุข ยุค New normal

ในสถานการณ์ new normal สิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากคือ work from home ของพ่อแม่ และการเรียนออนไลน์ของลูก ทำให้แต่ละคนต้องมีหลายบทบาทพร้อมๆ กัน เช่น เป็นแม่-หัวหน้างาน เป็นพ่อ-เพื่อนร่วมงาน เป็นลูก-นักเรียนออนไลน์ เป็นต้น บทบาทที่หลากหลาย บางครั้งก็ไม่ไปด้วยกัน ย่อมส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์ไม่น้อย จนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งกันในครอบครัว “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ ฉบับครอบครัวและเด็ก” จะช่วยให้แนวทางสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกัน พร้อมกับเติมความเข้าใจ และรู้จักคนในครอบครัวให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น คลิ๊กดาวน์โหลด “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ ฉบับครอบครัวและเด็ก”

แนะวิธีดูแลลูกหลาน ปลอดภัยจาก Social Media

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผย ในปัจจุบันเด็ก ๆ สามารถเข้าถึง Social Media ได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงเรียนออนไลน์ ที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเรียน และใช้เวลาอยู่กับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างนาน ผู้ปกครองเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการคัดกรองการเข้าถึง Social Media รวมทั้งแก้ปัญหาและปกป้องเด็กจากอันตรายในการใช้ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเรียนออนไลน์เด็กสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้า Social Mediaได้ง่าย และใช้เวลาค่อนข้างมาก อีกทั้งผู้ปกครองอาจดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้เด็กๆรับข่าวสารผ่านสื่อได้มาก ซึ่งมีข้อดีคือสามารถหาความรู้ต่าง ๆ ได้ทันโลก และกว้างขวาง แต่บางครั้งข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจได้ โดยหากเด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก social media แนะนำให้งดใช้ Social Media ชั่วคราว เพื่อลดการรับข้อมูลที่กระทบต่อจิตใจ หากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ทำให้ตนเองหรือครอบครัวเสียหาย เช่น การวิจารณ์โดยใช้คำพูดไม่เหมาะสม เด็กสามารถกด report โพสต์นั้นและ block เพื่อไม่ให้ถูกคุกคาม ร่วมกับสามารถ capture หน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับดำเนินคดีทางกฏหมายได้ และให้แจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ ให้หากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้น และหากข้อมูลข่าวที่ทำให้ไม่สบายใจนั้นเกิดจากสิ่งที่ผู้ปกครองเผยแพร่ สามารถบอกผู้ปกครองให้ลบข้อมูลนั้น และแจ้งว่าครั้งหน้าจะต้องได้รับความยินยอมก่อนเผยแพร่ข้อมูล […]

WFH-เรียนออนไลน์ คนไทยพร้อมไหม?

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน กว่า 46,000 คน 80% ระบุไม่ได้ทำงานที่บ้าน เหตุจากอาชีพไม่เอื้อ ส่วนกลุ่ม WFH และนักเรียนออนไลน์ เจอปัญหารายจ่ายพุ่ง สภาพแวดล้อมไม่อำนวย สัญญาณเน็ตไม่ดี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้านการปรับตัวและการเข้าถึงดิจิทัล โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 46,600 คน ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.- 6 ก.ค.64 โดยพบประชาชนส่วนใหญ่ 81.5% ไม่ได้ทำงานที่บ้าน เพราะอาชีพไม่เหมาะสมกับการทำงานที่บ้าน ส่วนปัญหาที่ประชาชนประสบในการทำงานที่บ้าน เช่น ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย และสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี ส่วนการเรียนออนไลน์พบ 42% มีบุตรหลานอยู่ในวัยที่เรียนออนไลน์, 14.7% มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้เรียนออนไลน์ โดยปัญหาที่ประสบจากการเรียนออนไลน์ 5 อันดับแรกได้แก่ ไม่ค่อยเข้าใจในวิชาที่เรียน, ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น, ไม่มีสมาธิ, […]

นายกฯ แถลง 3 มาตรการ ลดภาระการศึกษา หนุนเด็กไทยโอกาสเท่าเทียม

นายกฯ แถลงจุดยืน ลดภาระทางการศึกษา ออก 3 มาตรการ บรรเทาความเดือดร้อนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง สั่งปรับการเรียนการสอนสู่ Active Learning รับวิถีใหม เน้นสร้างการเรียนรู้ ลดการบ้านนักเรียน ลดงานเอกสารครูผู้สอน วันนี้ (16 ส.ค.64) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้อง PMOC ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านการศึกษา เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องโถงอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ให้สาธารณชนได้รับทราบทั่วประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกมาตรการลดภาระทางการศึกษา เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ทั่วประเทศ รวม 3 มาตรการ […]

แนะเทคนิค “เรียนออนไลน์” ไม่เสียสุขภาพ

หวั่นเรียนออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียนในระยะยาว กรมอนามัยแนะพ่อแม่ ช่วยดูแลปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เลือกอาหารที่ดี ช่วยปกป้องสุขภาพลูกได้ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาในหลายพื้นที่มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ดำเนินการจัดการเรียน การสอน เฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล แบบ On Air, Online, On Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์  ข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564 พบว่า โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนในภาพรวมทั้งประเทศ ได้ปรับรูปแบบจาก On Site มาเป็นการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) ร้อยละ 20.8 ผ่านโทรทัศน์ (On Air) ร้อยละ 17.0 และสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา […]