วิธีลดเสี่ยง Computer vision syndrome เมื่อต้องจ้องจอเกิน 3 ชั่วโมง/วัน

เช็คอาการ Computer vision syndrome จากการนั่งหน้าจอยาวนาน ในช่วง Work From Home แนะ 5 วิธี ป้องกันผลกระทบจากการทำงานหน้าจอ นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้มีความจำเป็นต้องทำงานแบบ Work from Home มีผลให้ชีวิตส่วนตัว และงานถูกรวมเข้าด้วยกัน จนอาจทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาทำงานเกินเวลา โดยอาจจะใช้เวลาเกือบทั้งวันจ้องแต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ทำให้ต้องใช้สายตาในการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน การทำงานอยู่ที่บ้านแบบนี้มีทั้งผลดีที่ไม่ต้องไปพบปะกับผู้คน ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และได้อยู่บ้านกับครอบครัว แต่ถ้าไม่แบ่งเวลาการทำงานให้เหมาะสม ก็อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะดวงตาที่ต้องรับภาระจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงาน หรือการประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต จึงอาจเป็นปัญหาต่อดวงตาที่พบจากการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดตา ตาแห้ง เคืองตา ตามัว หากเกิดอาการเหล่านี้ ควรพบจักษุแพทย์ นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวเพิ่มว่า […]

เคล็ดลับใช้ชีวิตคู่ ยุค Work From Home

สถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดเป็นวงกว้างในครั้งนี้ ส่งผลให้พนักงานบริษัทหลายคนต้องทำงานอยู่ที่บ้าน หน่วยงาน และบริษัทต่าง ๆ ตอบรับนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ หรือที่ได้ยินกันบ่อย ๆ ว่า Work From Home บางคนก็เรียกด้วยอักษรย่อว่า WFH ทั้งนี้ก็เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อนั่นเอง แต่เมื่อการทำงานที่บ้านนาน ๆ ไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตได้เหมือนช่วงเวลาปกติ คู่รักหลาย ๆ คน อาจจะรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน เริ่มมีปัญหาทะเลาะกันบ่อยขึ้น รู้สึกว่าความรักไม่เหมือนเดิม ความสัมพันธ์ในครอบครัวน้อยลง จะมีวิธีปรับ mind set อย่างไร ให้เข้าใจกันมากกว่าเดิม เพื่อให้การทำงานที่บ้านมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น อาจารย์ปิยฉัตร เรืองวิเศษ ฟินนี่ นักจิตวิทยา นักครอบครัวบำบัด ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาครอบครัว ผู้อำนวยการศูนย์ไทรศิลป์ ได้กล่าวถึงวิธีการและให้คำแนะนำ ผ่าน Facebook Live หัวข้อ “ใช้ชีวิตคู่อย่างไรให้เวิร์ค” ในยุค Work From Home ที่จัดโดยสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ThaiHealth Academy ว่า […]

เจาะ 5 กลยุทธ์ LINE ประเทศไทย WFH สนุก มีประสิทธิภาพ

5 กลยุทธ์ LINE ประเทศไทย สร้าง Happy Digital Workplace เน้นสะดวก ดูแลสุขภาพกาย-ใจ รักษาความสัมพันธ์ เติมทักษะต่อเนื่อง การทำงานจากที่บ้านในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาด กลายเป็นความเครียดที่จัดการไม่ได้สำหรับหลายคน LINE ประเทศไทย มีแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรแบบ LINER-Centric โดยมีหัวใจสำคัญคือ การรับฟังความต้องการของชาว “ไลน์เนอร์” และการให้ความสำคัญกับสุขภาวะ (Wellbeing) ของพนักงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 5 กลยุทธ์ สร้าง Happy Digital Workplace 1. ระบบรองรับคล่องตัว สื่อสารทั่วถึง – อุปกรณ์การทำงาน เป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกของการปรับเข้าสู่นโยบาย Work from Home พนักงานสามารถยืมอุปกรณ์ออฟฟิศทุกชิ้นไปใช้ที่บ้านได้ ทั้งโน้ตบุ๊ค จอมอนิเตอร์ เก้าอี้ทำงาน พร้อมระบบอินทราเนตที่อนุญาตให้ล็อกอินเข้าถึงข้อมูลงานต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย และมีการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร Employee Communication ที่ทั่วถึงและสม่ำเสมอผ่าน LINE Official Account ของบริษัทฯ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวก […]

มติ ศบค. องค์กรเน้น Work From Home ต่อเนื่อง-เตรียม Company Isolation

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงผลการประชุม ศบค. มีมติให้คงระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และตามมาตรการเดิมต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2564 โดยเพิ่มมาตรการและการจัดการองค์กร ให้มีการดำเนินมาตรการ Test – Trace – Isolate เพิ่มการตรวจ ATK ใน กทม. และปริมณฑล ให้เน้นการ Work From Home พร้อมเตรียม Company Isolation สำหรับหน่วยงานที่มีพนักงานเกิน 50 คน โดยที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำ Thai Covid Pass เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถใช้บริการในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้ และเห็นชอบเปิดกิจการธนาคารและสถาบันการเงินในห้างสรรพสินค้า รายละเอียด ดังนี้ 1. แผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ขณะนี้ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนไปแล้ว ทั้งสิ้น 23,592,227 โดส […]

สู้ต่อไปกับ Work From Home

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นอีกครั้งที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีมาตรการปิดเมือง (lockdown) เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเหมือนเช่นเคย มาตรการสำคัญในการล็อกดาวน์ครั้งนี้ คือให้ราชการและเอกชน Work From Home (WFH) ให้มากที่สุด การ WFH จริง ๆ แล้วเป็นแนวทางที่เริ่มได้รับความสนใจมาตั้งแต่ก่อนการมีโรคระบาดโควิด-19 เสียอีก เพราะการพัฒนาของเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ทำให้การทำงานหลายประเภทสามารถทำได้จากทุกที่ ไม่จำเป็นต้องเข้ามาในสำนักงาน การ WFH หากบริหารจัดการได้ดี เป็นแนวทางที่อาจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย ซึ่งมีการศึกษาหลายชิ้นที่สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นของพนักงานจากการทำงานจากที่บ้าน เช่น การศึกษาในประเทศจีนที่พบว่าประสิทธิภาพของการทำงานเพิ่มขึ้น 13% จากการให้พนักงาน WFH เป็นระยะเวลานาน 9 เดือน อย่างไรก็ตาม การ WFH เป็นระยะเวลานานภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดเช่นนี้ กำลังนำไปสู่อีกปรากฏการณ์หนึ่ง คือ ความรู้สึกหมดพลังในการทำงาน ความเครียดเรื้อรังจากการทำงานที่ยังไม่สามารถจัดการได้ อาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟจากการทำงาน (burn-out) ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ เพราะในปี 2562 องค์การอนามัยโลกได้จัดให้ภาวะหมดไฟจากการทำงานอยู่ในแนวทางการวินิจฉัยโรคฉบับที่ 11 (International […]

กลุ่มบริษัทเคซีจี จัดฉีดวัคซีนให้พนักงาน-ครอบครัว-กลุ่มด้อยโอกาส

เคซีจี จัดฉีดวัคซีนให้พนักงานและครอบครัว พร้อมมาตรการตรวจหาเชื้อต่อเนื่อง- Work From Home 100% รวมทั้งดูแลพนักงานที่พบการติดเชื้อ พร้อมแบ่งปันวัคซีนให้กลุ่มด้อยโอกาส รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาล ตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ การฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงทุกกลุ่มคนในสังคมอย่างเท่าเทียม ถือเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงใช้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท จัดหาวัคซีนให้แก่พนักงานและครอบครัว รวมถึงแบ่งปันวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และให้ประเทศสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ด้วยเร็ว “การจัดสรรวัคซีนให้แก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งในอีกหลายมาตรการในการดูแลพนักงานในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งทางเรามีการดำเนินการเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่ทำงานทุกสาขา มีมาตรการ Work From Home เต็มรูปแบบ สนับสนุนอุปกรณ์ตามมาตรฐานการรักษาสุขอนามัยสากล เช่น หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ และมีการเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)” สำหรับพนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เคซีจีมีการจัดซื้อประกันภัย ร่วมกับตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้แก่พนักงานทุก 10 วัน โดยหากพบว่ามีการติดเชื้อ […]

แนะ 6 เทคนิค ลดเสี่ยงออฟฟิศซินโดรม

กรมอนามัยห่วง นโยบาย Work From Home ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด ส่งผลคนทำงานมีปัญหาสุขภาพ จากสถานที่ และอุปกรณ์การทำงานที่ไม่เหมาะสม แนะ 6 วิธีปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยงจากอาการออฟฟิศซินโดรม นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากนโยบายทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home เพื่อขอความร่วมมือให้คนไทยอยู่บ้าน งดการเดินทาง หวังแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ วัยทำงานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและสถานที่ในการทำงาน อีกทั้งอุปกรณ์สำนักงานในบ้านอาจไม่เพียงพอ ไม่เหมาะกับสรีระ หรือลักษณะการนั่งไม่ถูกวิธี อาจก่อให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ตามมาได้ อาการที่เป็นสัญญาณเตือนและพบบ่อยคือ ปวดหลังเรื้อรังจากการอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันละ 8 ชั่วโมง โดยเฉพาะการนั่งหลังค่อม ทำให้กล้ามเนื้อต้นคอ สะบัก เมื่อย เกร็งอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบังลมขยายได้ไม่เต็มที่ สมองได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่ ส่งผลต่อศักยภาพในการทำงาน ไม่เต็มร้อย รวมถึงอาการปวดศีรษะเรื้อรัง (Tension Headache) ที่สะสมจากความเครียด การพักผ่อน ไม่เพียงพอ ความร้อน […]

ลดเสี่ยง Lockdown Brain Fog เมื่อต้องทำงานจากที่บ้าน

Work From Home ระวังอาการสมองตื้อ เบลอ มึน คิดอะไรไม่ออก งานไม่เดิน แนะวิธีง่าย ๆ ตอบโจทย์ธรรมชาติคนทำงาน ทั้งกายใจ ประสิทธิภาพงาน และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง Lockdown Brain Fog หมายถึงอาการสมองตื้อ เบลอ เหมือนนอนไม่พอ มีอาการมึน ๆ งง ๆ ทำอะไรไม่เต็มที่ เป็นคำที่ถูกพูดถึงการทำงานจากที่บ้านต่อเนื่องกันนาน ๆ ในช่วงที่มีการล็อคดาวน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สาเหตุของอาการดังกล่าว มี 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ขาดการสื่อสาร ขาดสังคม ไม่ได้พูดคุยกับใคร จนสมองมึนเบลอ เพราะถูกใช้งานน้อยลง ความซ้ำซากจำเจ อยู่แต่ในบ้าน เจอแต่สิ่งเดิม ๆ ไปไหนไม่ได้ ไม่ได้เจออะไรแปลกใหม่ ความเหงา จากการต้องอยู่คนเดียว ทำอะไรวน ๆ ซ้ำ ๆ เหมือนเดิมไปทุก ๆ วัน สาเหตุเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจ […]

แพทย์เตือน ทำงานบนเตียง เสี่ยงกว่าที่คิด

พบคนรุ่นใหม่ Work From Home นิยมนั่ง-นอนทำงานบนเตียง แพทย์ชี้เสี่ยงเกินคาด ส่งผลระยะยาว ต่อสุขภาพเมื่อสูงวัย โควิด-19 อยู่อีกยาว แนะลงทุนซื้อโต๊ะ เก้าอี้ทำงานที่เหมาะสม นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ทุกคนไม่ได้เตรียมตัวเพื่อทำงานที่บ้าน บางคนไม่อยากทำงานที่บ้านด้วยซ้ำ แต่ถูกบังคับ  โดยสถานการณ์ COVID-19 นอกจากนี้บรรยากาศและการถูกบังคับไม่ให้ไปไหน ทำให้ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะทำงาน จึงมีความขี้เกียจเกิดขึ้น การทำงานบนเตียงเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุด และกลุ่มคนทำงานอายุน้อยส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะทำงานบนเตียงมากกว่าไปทำงานในโต๊ะรับประทานอาหาร หรือโต๊ะครัว  นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวถึง สำหรับหลายคนการทำงานจากบ้าน ยังหมายถึงทำงานบนเตียงด้วย (work from home = work from bed) การต้องรีบตื่น อาบน้ำ แต่งตัวไปทำงาน กลายเป็นการล้างหน้า เปิดคอมพิวเตอร์และนั่งทำงานบนเตียงต่อ  มีการศึกษาในเดือนพฤศจิกายน 2000 พบว่าคนอเมริกัน 72% จากที่สำรวจ 1000 คน ทำงานบนเตียง […]

Work From Home ที่องค์กรต้องดูแล ไม่ใช่แค่งาน

“ต้องตื่นตี 4 จัดการลูก ๆ 2 ชั่วโมงก่อนจะพาไปโรงเรียน” “ผมออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดไปทำงาน พอกลับถึงบ้านลูกก็หลับไปแล้ว” “ฉันยุ่งมากตลอดทั้งวัน ทำงานเสร็จก็ต้องรีบออกไปรับลูก กลับมาทำอาหารเย็น เวลานอนน้อยมาก” เสียงสะท้อนของคนวัยทำงานชาวอเมริกันเหล่านี้ แทบไม่ต่างกับมนุษย์งานชาวไทย ที่เหมือนร่างจะถูกฉีกเป็นชิ้น ๆ เวลาที่ต้องจัดงานเรื่องงานมือหนึ่ง กับอีกมือหนึ่งก็เป็นเรื่องครอบครัว สิ่งที่อาจจะเหมือนกันอีกอย่างก็คือ เมื่อโควิด-19 แพร่ระบาด เมื่อปีที่ผ่านมา บริษัทในสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก จำเป็นต้องปรับตัวอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้ ทำให้ชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งเพิ่งรู้ตัวว่า การทำงานจากที่บ้าน ช่วยเพิ่ม Work Life Balance ได้อย่างมหาศาล แองจีล รัสเซล คุณแม่ลูกหนึ่งบอกว่าเธอไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศอีกต่อไป ทุกวันนี้ เธอเครียดน้อยลง เวลาให้กับตัวเองมากขึ้น ได้ออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพ คริสโตเฟอร์ โทมัส คุณพ่อผู้มีลูกสาววัย 3 ขวบบอกว่าเมื่อก่อนจะได้เจอหน้าลูกเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่หลังจากเริ่มทำงานที่บ้าน ความสัมพันธ์พ่อลูกก็ดีขึ้นตามลำดับ ลูกสาวเริ่มสนิทกับพ่อมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เพราะตั้งแต่ลูกเกิดมา พ่อก็ทำงานประจำที่ดึงเวลาจากครอบครัวมาตลอด พนักงานหลายคนบอกว่า อยากให้บริษัทปรับตัวในทิศทางนี้กันมากขึ้น เพราะผลจากการทำงานในช่วงที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าการทำงานที่บ้านไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน  ดาร์กไซด์ของ Work From […]